"ÉLET A FÉNYBŐL"   --   FOTOSZINTÉZIS ALAPÍTVÁNY

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Az alapítvány legfőbb szerve az erre a célra létrehozott kuratórium, amelynek hatáskörébe tartozik az alapítvány kezeléséből adódó összes feladat.

A kuratórium tagjait az alapó jelöli ki létszáma: 5 fő.

A kuratórium tagjai:

Dr. Garab Győző a Kuratórium elnöke (6720 Szeged, Dózsa u. 7., anyja neve: Varga Ilona)

Dr. Nagy László a Kuratórium titkára (6771 Szeged, Hargitai u. 61/a., anyja neve: Kovács Erzsébet)

Dr. Böddi Béla a Kuratórium tagja (2092 Budakeszi, Villám u. 21., anyja neve: Koppány Mária)

Dr. Janda Tibor (1118 Budapest, Tűzkő u. 8. VIII.35., anyja neve: Kraseczky Mária)

Dr. Vass Imre a Kuratórium tagja (6726 Szeged, Bal fasor 36., anyja neve: Szántó Lídia)

A kuratórium tagjainak megbízása határozatlan időre szól.